เพลงคณิตศาสตร์

      ขอนำเสนอเพลงคณิตศาสตร์…ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ทั้งในห้องเรียนและค่ายคณิตศาสตร์มาให้เพื่อนครูคณิตศาสตร์และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้นำไปฝึกร้องและใช้ในการเรียนการสอนเป็นไฟล์ .mp3  มีทั้หมด 94 เพลง  แบ่งเป็น 2 อัลบั้มดาวน์ลิงค์ด้านล่างนี้นะครับ

 เพลงคณิตศาสตร์อัลบั้มที่ 1 จำนวน 46 เพลง…คลิกดาวน์โหลด
เพลงคณิตศาสตร์อัลบั้มที่ 2 จำนวน 48 เพลง…คลิกดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

เตรียมความพร้อม O-NET 54 คณิตศาสตร์ ม.3

         ปีการศึกษา 2553 สทศ.ได้ดำเนินการจัดทำผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint) สทศ.ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อสร้างตัวชี้วัดพฤติกรรม และน้ำหนักเนื้อหา และจัดทำผังการออก ข้อสอบ ประกอบด้วย สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น หัวข้อเนื้อหา ระดับขั้นพฤติกรรมและน้ำหนักเนื้อหาที่เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา ดังตารางที่ 1 
          ขอนำเสนอการวิเคราะห์ข้อสอบและเฉลย O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2553  ซึ่งผลปรากฎว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศค่อนข้างต่ำ  นั่นคือ  24.18  คะแนน และนักเรียนส่วนใหญ่ทำได้ (Mode) 20 คะแนน ดังตารางที่ 2 จะเห็นว่านักเรียนอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในการทำข้อสอบ ดังนั้นผมจึงได้ทำเฉลยแนวทางในการคิดคำนวณ ประกอบกับแนะนำความรู้ที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อเป็นการช่วยกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อีกทางหนึ่งด้วยครับ…ลองดาวน์โหลดไปฝึกทำลองดูนะครับ 

ตารางที่ 1 อ่านเพิ่มเติม

ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อคุณครูครับ

ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่่อคุณครูครับ เพื่อช่วยลดเวลาในการจัดทำครับ คุณครูลองนำไปปรับหรือประยุกต์ดูนะครับ

1. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 1
     ประกอบด้วย
         –
หน่วยที่ 1. จำนวนนับ
         – หน่วยที่ 2. จำนวนเต็ม
         –
หน่วยที่ 3. เลขยกกำลัง
         – หน่วยที่ 4. พื้นฐานทางเรขาคณิต
2. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2
     ประกอบด้วย
        –
หน่วยที่ 5. เศษส่วนและทศนิยม
        – หน่วยที่ 6. การประมาณค่า
        – หน่วยที่ 7. คู่อันดับและกราฟ
        – หน่วยที่ 8. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
        – หน่วยที่ 9. การสร้างรูปเรขาคณิตเบื้องต้น อ่านเพิ่มเติม

สื่อ GSP เพื่อนักเรียนและครูคณิตศาสตร์

สื่อ GSP เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ม.1

 1. สูตรคูณแสนสนุก

 2. การบวก ลบ ทศนิยม จำนวนเต็ม จำนวนจริง

 3. เกม 24

 4. เกมคิดเลขเร็ว

 5. คู่อันดับและกราฟ

 6. แบบฝึกหัด คู่อันดับและกราฟ

อ่านเพิ่มเติม

KruTube channel “ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู”

แนะนำคลิปดี (New)

 1. Maths Series by ครูครรชิต : แฟนฉัน สูตรคูณ

 2. Maths Series by ครูครรชิต : แฟนฉัน สูตรคูณ2

 3. Maths Series by ครูครรชิต : แฟนฉัน สูตรคูณ3

 4. Maths Series by ครูครรชิต : ตัวประกอบ

 5. Maths Series by ครูครรชิต : จำนวนเฉพะ

 6. Maths Series by ครูครรชิต : การแยกตัวประกอบ

 7. Maths Series by ครูครรชิต : ห.ร.ม. ค.ร.น.

 8. Maths Series by ครูครรชิต : ร้อยละ

 9.  Maths Series by ครูครรชิต : ตัวเลขโรมัน

  อ่านเพิ่มเติม