แนะนำ : แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  สถิติ
1.โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และตารางวิเคราะห์
2.แผนผังมโนทัศน์
3.การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
4.การวางแผนการจัดการเรียนรู้
5.ผังการประเมิน อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

แนะนำ : โปรแกรมสร้างใบงาน (Worksheet) สำหรับครูคณิตศาสตร์

           โปรแกรม Microsoft Math Worksheet Generator เป็นโปรแกรมสำหรับวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งโปรแกรมสามารถสุ่มสร้างโจทย์ได้หลากหลายรูปแบบ โดยเมื่อตั้งค่ารูปแบบโจทย์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างเอกสารแบบฝึกหัดบน
          โปรแกรม Microsoft Word ตั้งแต่เวอร์ชัน 2003 ขึ้นไป ผู้ใช้สามารถกำหนดจานวนข้อที่ต้องการสร้างข้อสอบได้ ซึ่งสามารถกาหนดได้สูงสุดถึง 100 ข้อ เมื่อโปรแกรมสร้างข้อสอบออกมาให้แล้วจะมีพื้นที่สาหรับใส่คำตอบเพื่อให้ผู้เรียนได้เขียนคำตอบลงไป นอกจากนั้นโปรแกรมจะทำการสร้างเฉลยออกมาในหน้าสุดท้ายให้ด้วย อ่านเพิ่มเติม

แนะนำ : ชุดเครื่องมือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เพื่อครูคณิตศาสตร์

              Microsoft Math คือชุดเครื่องมือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่จะช่วยให้ ทำงานเสร็จลงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เครื่องมือหลักใน Microsoft Math คือเครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ พร้อมความสามารถในการสร้างกราฟและแก้สมการ สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้เหมือนเครื่องคิดเลขแบบพกพาโดยการคลิกปุ่มต่างๆ หรือใช้แป้นพิมพ์ในการพิมพ์นิพจน์คณิตศาสตร์ที่ ต้องการให้เครื่องคิดเลขประเมินก็ได้ Microsoft Math ยังสนับสนุนการป้อนค่าด้วยหมึกสาหรับผู้ใช้แท็บเล็ตพีซีและคอมพิวเตอร์แบบพกพา นอกจากนี้เครื่องมือคณิตศาสตร์อื่นๆ จะช่วย ประเมินรูปสามเหลี่ยมหรือแปลงหน่วยของระบบหนึ่งไปเป็นอีกระบบหนึ่งได้ อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

เพลงคณิตศาสตร์

      ขอนำเสนอเพลงคณิตศาสตร์…ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ทั้งในห้องเรียนและค่ายคณิตศาสตร์มาให้เพื่อนครูคณิตศาสตร์และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้นำไปฝึกร้องและใช้ในการเรียนการสอนเป็นไฟล์ .mp3  มีทั้หมด 94 เพลง  แบ่งเป็น 2 อัลบั้มดาวน์ลิงค์ด้านล่างนี้นะครับ

 เพลงคณิตศาสตร์อัลบั้มที่ 1 จำนวน 46 เพลง…คลิกดาวน์โหลด
เพลงคณิตศาสตร์อัลบั้มที่ 2 จำนวน 48 เพลง…คลิกดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

สื่อ GSP เพื่อนักเรียนและครูคณิตศาสตร์

สื่อ GSP เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ม.1

  1. สูตรคูณแสนสนุก

  2. การบวก ลบ ทศนิยม จำนวนเต็ม จำนวนจริง

  3. เกม 24

  4. เกมคิดเลขเร็ว

  5. คู่อันดับและกราฟ

  6. แบบฝึกหัด คู่อันดับและกราฟ

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 ภาคเรียนที่ 2 (New)

  อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 2 (New)

  อ่านเพิ่มเติม

Advertisements