๙ คำสอนของพ่อ

เนื่องในวันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ คือ พระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้วจึงได้เสด็จนิวัติในประเทศไทย และรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้า ฯ จักพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ เหล่าพสกนิกรชาวไทย ได้ถือเอาวันนี้ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลรำลึก ในวันนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าควรนำ ๙ คำสอนของพ่อซึ่งคิดว่าน่าจะมีประโยชน์แก่ทุกท่านทั้งหลาย อยากให้อ่านกันทุกคน และน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุข ความสำเร็จ และความเจริญ    

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

7 วิธีรับมือการทะเลาะกัน

ณ ปัจจุบันนี้ประเทศชาติของเราเกิดความวุ่นวายต่าง ๆ นานา อันเนื่องมาจากความแตกต่างกันทางความคิด มีการกระทบกระทั่งกันบ้าง ทะเลาะกันบ้าง (บางครั้งก็รุนแรงกันเกินไป) แต่ผมไม่อยากเห็นภาพการทะเลาะอย่างนี้ที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยเราเลย ผมคิดว่าเหตุการณ์การทะเลาะกับคนรอบข้างที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อน คนในครอบครัว หรือกลุ่มคนในสังคมนับวันเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นเราจะต้องรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวให้ได้ แล้วคุณมีวิธีการรับมือกับเหตุการณ์นั้นอย่างไรกันบ้าง วันนี้ผมมีเทคนิคง่าย ๆ มาฝากกันครับกับ 7 วิธีรับมือการทะเลาะกัน อ่านเพิ่มเติม

60 ข้อคิดบันทึกไว้จากใจพ่อ

ผมได้มีโอกาสอ่านบทความ “60 ข้อคิดบันทึกไว้จากใจพ่อ” แล้วรู้สึกประทับใจและเข้ากับสถานการณ์ในยุคปปัจจุบัน เลยนำบทความดังกล่าวมาแบ่งปันกันนะครับ

60 ข้อคิดบันทึกไว้จากใจพ่อ

๑. ลูกจงจำไว้ว่า…การไม่ต่อสู้ในบางกรณี
กลับเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ กว่าการต่อสู้ อย่างเอาเป็นเอาตาย

๒. ลูกจงอย่าเลือกของที่ชอบ ด้วยความอยากของลูก
แต่จงเลือกด้วยสติปัญญา และพิจารณาถึงประโยชน์
และโทษของมันเสียก่อน อ่านเพิ่มเติม

พระราชดำรัสในหลวง เรื่อง ความสามัคคี

        ณ ปัจจุบันนี้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเกิดความวุ่นวาย เกิดความแตกแยกทางความคิดต่าง ๆ นานา แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ขาดความสามัคคีกันของคนในชาติ ผมในฐานนะคนไทยคนหนึ่งขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเน้นเรื่องความสามัคคีของคนในชาติ มุ่งให้คนไทยมีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง คงความเป็นชาติไทยไว้ได้ ดังความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันพุธ ที่ 3 ธันวาคม 2512 ว่า อ่านเพิ่มเติม

สวัสดีปีใหม่ไทยครับ

สงกรานต์เล่นน้ำฉ่ำอุรา
เอาแป้งประหน้าคนแก้มใส
รดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่
สาดน้ำให้เย็นใจเราสองคน

ฉลองวันหยุดให้สุขอุรา
นาน ๆ ทีจะได้พบหน้ารวมญาติกันสักหน
ขอให้ชีวิตเย็นฉ่ำสุขใจกันทุกคน
ความทุกข์ก็ผ่านพ้น..ขอให้มีสุขทุกคน
ในวันสงกรานต์

ขอขอบคุณที่มาของ กลอนสงกรานต์ จาก : คุณ ไอดิน…กลิ่นฝุ่น

จาก thaipoem.com

อ้างอิง  http://poem.kapook.com/songkran.php