แนะนำ : แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  สถิติ
1.โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และตารางวิเคราะห์
2.แผนผังมโนทัศน์
3.การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
4.การวางแผนการจัดการเรียนรู้
5.ผังการประเมิน
6.แผนการจัดการเรียนรู้
           – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สถิติ
           – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ข้อมูล
           – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การนำเสนอข้อมูล
           – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ค่ากลางของข้อมูล
           – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล
7.ใบกิจกรรมประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
           – กิจกรรมที่ 1 สถิติ…เข้าใจว่าอย่างไร
           – กิจกรรมที่ 2 อะไรเปลี่ยนได้…ดูอย่างไร
           – กิจกรรมที่ 3 เลขโดดใด…ใครชอบที่สุด
           – กิจกรรมที่ 4 ใครอยู่ชั้นใด
           – กิจกรรมที่ 5 แท่งนั้นเป็นฉันใด
           – กิจกรรมที่ 6 จากไหนถึงไหน
           – กิจกรรมที่ 7 ใครเป็นตัวแทน
           – กิจกรรมที่ 7 ใครเป็นตัวแทน (บัตรคำ)
           – กิจกรรมที่ 8 การกระจายของข้อมูล…ทำอย่างไร

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
1.โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และตารางวิเคราะห์
2.แผนผังมโนทัศน์
3.การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
4.การวางแผนการจัดการเรียนรู้
5.ผังการประเมิน
6.แผนการจัดการเรียนรู้
           – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทักษะ สาระที่ 1
           – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทักษะ สาระที่ 2
           – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ทักษะ สาระที่ 3
           – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ทักษะ สาระที่ 4
           – แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ทักษะ สาระที่ 5
           –
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ทักษะ สาระที่ 6
7.ใบกิจกรรมประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
           – กิจกรรมที่ 1 ถอดรหัสปริศนาภาษา
           – กิจกรรมที่ 2 มีอยู่กี่จำนวน . . .
           – กิจกรรมที่ 3 ช่วยลิงด้วย…ได้อย่างไร
           – กิจกรรมที่ 4 ตวงอย่างไร
           – กิจกรรมที่ 5 นับได้เท่าไร
           – กิจกรรมที่ 6 ลากอย่างไร
           – กิจกรรมที่ 7 หาได้อย่างไร
           – กิจกรรมที่ 8 สัมพันธ์กันอย่างไร
           – กิจกรรมที่ 9 ดินสอกับความน่าจะเป็น
           – กิจกรรมที่ 10 คะแนนสอบหาได้อย่างไร
           – กิจกรรมที่ 11 รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก…ดูอย่างไร
           – กิจกรรมที่ 12 อัตราส่วน…เป็นอย่างไร
           – 
กิจกรรมที่ 13 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s