เตรียมความพร้อม O-NET 54 คณิตศาสตร์ ม.3

         ปีการศึกษา 2553 สทศ.ได้ดำเนินการจัดทำผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint) สทศ.ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อสร้างตัวชี้วัดพฤติกรรม และน้ำหนักเนื้อหา และจัดทำผังการออก ข้อสอบ ประกอบด้วย สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น หัวข้อเนื้อหา ระดับขั้นพฤติกรรมและน้ำหนักเนื้อหาที่เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา ดังตารางที่ 1 
          ขอนำเสนอการวิเคราะห์ข้อสอบและเฉลย O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2553  ซึ่งผลปรากฎว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศค่อนข้างต่ำ  นั่นคือ  24.18  คะแนน และนักเรียนส่วนใหญ่ทำได้ (Mode) 20 คะแนน ดังตารางที่ 2 จะเห็นว่านักเรียนอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในการทำข้อสอบ ดังนั้นผมจึงได้ทำเฉลยแนวทางในการคิดคำนวณ ประกอบกับแนะนำความรู้ที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อเป็นการช่วยกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อีกทางหนึ่งด้วยครับ…ลองดาวน์โหลดไปฝึกทำลองดูนะครับ 

ตารางที่ 1

ตารางที่ 2

กิจกรรมติวเสริม เพิ่มเติมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554
ชุดที่ 1

 กิจกรรมติวเสริม เพิ่มเติมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554
ชุดที่ 2

สำหรับเฉลยกำลังดำเนินการ…

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s