ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อคุณครูครับ

ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่่อคุณครูครับ เพื่อช่วยลดเวลาในการจัดทำครับ คุณครูลองนำไปปรับหรือประยุกต์ดูนะครับ

1. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 1
     ประกอบด้วย
         –
หน่วยที่ 1. จำนวนนับ
         – หน่วยที่ 2. จำนวนเต็ม
         –
หน่วยที่ 3. เลขยกกำลัง
         – หน่วยที่ 4. พื้นฐานทางเรขาคณิต
2. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2
     ประกอบด้วย
        –
หน่วยที่ 5. เศษส่วนและทศนิยม
        – หน่วยที่ 6. การประมาณค่า
        – หน่วยที่ 7. คู่อันดับและกราฟ
        – หน่วยที่ 8. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
        – หน่วยที่ 9. การสร้างรูปเรขาคณิตเบื้องต้น
3.
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 1
    ประกอบด้วย
       – หน่วยที่ 1 อัตราส่วน
       – หน่วยที่ 2 การวัด
       – หน่วยที่ 3 การนำเสนอข้อมูล
       – หน่วยที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต
       – หน่วยที่ 5 ความเท่ากันทุกประการ
4.
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 2
      ประกอบด้วย
        – หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
        – หน่วยที่ 2 ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
        – หน่วยที่ 3 เส้นขนาน
        – หน่วยที่ 4 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
5. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.3 ภาคเรียนที่ 1
     ประกอบด้วย
        – หน่วยที่ 1 พื้นที่และปริมาตร
        – หน่วยที่ 2 ความคล้าย
        – หน่วยที่ 3 กราฟ
        – หน่วยที่ 4 ระบบสมการเชิงเส้น
6.
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.3 ภาคเรียนที่ 2
     ประกอบด้วย
       – หน่วยที่ 1 ความน่าจะเป็น
       – หน่วยที่ 2 สถิติ
       – หน่วยที่ 3 อสมการ

ความรู้คือประทีปส่องสว่าง การให้แสงสว่างแก่ผู้อื่น ไม่มีวันทำให้แสงสว่างของตัวเองอับเฉาได้ มีแต่จักช่วยกันทำให้โลกนี้สว่างไสวมากขึ้น…เท่านั้น

ส่วนเพิ่มเติมที่น่าสนใจ
แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2
แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด 1
แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุด 2
แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1-2
แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุด 1
แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุด 2
– แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1-2
แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุด 1
แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุด 2
แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุด 3
ข้อสอบระดับชั้นม.ต้น (ม.1-3) พร้อมเฉลย
   ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 ชุด 1
   – ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 ชุด 2
   – ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุด 1
   – ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุด 2
   – ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3 ชุด 1
   – ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3 ชุด 2
   – รวมข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชุด 1
   – รวมข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชุด 2
   – รวมข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา

Advertisements

1 คิดบน “ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อคุณครูครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s