ครูเปรียบเสมือนพู่กัน

มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ย่อมมีการพัฒนาการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเองเพื่อความอยู่รอดในสังคมซึ้งการศึกษานั้นอาจจะศึกษาด้วยตัวเองหรืออาจจะศึกษาจากผู้อื่นที่มีความรู้  ซึ้งนั้นก็คือครู

สาเหตุที่เปรียบครูเสมือนพู่กันนั้น  ก็เพราะว่านักเรียนต่างก็เสมือนกับกระดาษที่ยังคงขาวบริสุทธิ์  ไร้ค่าไร้ราคา  เฝ้ารอคอยการแต่งเติมสีสันจากพู่กัน  ถ้าพู่กันนั้นนำสีที่ดีมีคุณภาพ  และวาดด้วยความเอาใจใส่  ภ่พที่ได้คงจะเป็นภาพที่สวยงาม  มีประโยชน์ต่อผู้อื่น  แต่ถ้าพู่กันนั้นวาดด้วยสีที่ไม่ดีแล้ว  ภาพที่ได้คงปราศจากความต้องการของสังคม  ดังนั้นกระดาษแผ่นหนึ่งจะมีคุณค่ามากน้อยเพียงได  ก็คงต้องขึ้นอยู่กับพู่กันและสีที่วาดลงไป

กระดาษขาวนั้นหรือคือนักเรียน      คอยพากเพียรเรียนรู้คู่อดทน

มีพู่กันสรรค์สร้างนำทางตน              คอยสร้างผลล้นค่าสู่สังคมใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s